Activități

Planul de școlarizare pentru anul şcolar 2018-2019 este de 80 de copii. În prezent sunt înscriși 84 copii.

 

Oferta grădiniței cuprinde patru grupe omogene, limba engleză cu profesor- trei zile pe săptămână și program prelungit. Opționalele sunt adresate componentei artistice, educației muzicale și activităților practic gospodărești cu scopul declarat în strategia educațională de tip „educație prin experiment” în vederea dezvoltării capacităților și deprinderilor acționale ale copiilor. Grădinița creează un mediu socio-relațional care stimulează răspunsuri cognitive, afective și comportamentale pozitive și plăcute în timpul programului „Săptămâna Altfel”, a proiectelor extracurriculare și ale activităților de parteneriat local și internațional.

Programul prelungit este atipic prin caracterul de corelare a strategiilor didactice pe nivele mixte de vârstă, cadrul didactic fiind un formator resursă pentru comportamente și valori de viață caracterizate de iubire, respect reciproc, decență, acceptarea multiculturalității. Comunicarea didactică are o structură complexă realizând schimburi informaționale prin care se transmit simboluri, imagini, semnificații sociale care au în vedere schimbări atitudinal-comportamentale pe termen lung. Copiii învață prin exemplu, prin repetare, prin asocierea de sensuri, prin joc prin comunicare verbală și nonverbală astfel încât să ajungă la trăsături de caracter și convingeri pozitive ca ultim scop educațional.

Meniul zilei este conceput in urma anchetei alimentare săptămânale realizată de către asistentul medical din unitate. Medicul școlar avizează conținutul meselor, oferind sfaturi și sugestii de asociere a alimentelor în funcție de nevoile de vârstă și necesarul caloric și nutrițional zilnic.

Activitățile instructiv-educative se adresează copiilor de vârste cuprinse între 2 si 5ani. Pentru copiii în vârstă de 2 ani-3 ani sunt implementate programe orientativ-experimentale pentru stimularea dezvoltării socio-emoționale și adaptarea copiilor în colectivitate. Educatorul puericultor împreună cu profesorul pentru învățământ preșcolar adoptă un curriculum personalizat pentru antepreșcolari, ce cuprinde rutine, tranziții și activități adecvate vârstei de 2-3 ani. 

Activităţile din grădiniţă se vor desfășura integrat, după scenarii zilnice cu generice distincte. Educatoarele concep activităţi comune şi la alegere respectând tema şi subtema săptămânii sugerate in Curriculum national. Diversitatea şi varietatea materialelor încurajează copiii să se manifeste, să observe, să gândească, să-şi exprime ideile, să interpreteze date, să facă predicţii. Noutatea metodologică și specificul Grădiniței Elpis PP constă în abordarea practică a activităților, stimularea interesului pentru natură și experiment direct, concepte preluate din pedagogiile Dalton și Montessori. Dominanta instructivă se focalizează și pe dezvoltarea psihorelațională oferind modele viabile de oameni integri, responsabili, creativi, capabili sa-si gestioneze propriile talente, capabili să conviețuiască într-un context global multicultural complex. 

Website Design by DesigningIHS